Lizard Tank by John Dillon   Spawn Tank by John Dillon   Fantasy Tank by John Dillon   Predator Tank by John Dillon
   Iron Maiden Bike by Lorena Straffi and  John Dillon  Fender by Lorena Straffi